instagram 1460135629027229414_1080170513

Hur firar ni Fettisdagen?
Vi frågar folk i Ystad.
Dessa intervjuer hör ni i programmet Horizont och i efterhand på vår hemsida senare under dagen.
#radioactiveystad #radioactive #radio #Ystad #intervju

Tappade uppkopplingen