instagram 1487829601832812789_1080170513

Idag skapas det konst i Active testar 😀 Jimmy och Julia lär sig att blåsa glas tillsammans med Amy och Nils, Österlens glashytta. #österlensglashytta #activetestar

Tappade uppkopplingen