instagram 1631903281062880447_1080170513

Jessica Aleryd från Ystad Stadsteater hälsade på i studion och berättade om hur det känns att få Kulturpriset 2017
av Ystad Kommun.
#radioactiveystad #teater
#ystadstadsteater #ystadkommun
#radio #radioactive #intervju #ystad #kulturpris #kultur

Tappade uppkopplingen