instagram 1648612711187915262_1080170513

Du hörde Mathias Strandberg berätta lite om den skånska dialekten i Horizont.
Mathias jobbar på Institutet för språk och folkminnen i Kristianstad.
Lyssna på hela intervjun på vår hemsida, länk i bio.
#radioactiveystad #sverige #dialekter
#språk #folkminnen #radiointerview #radio

Tappade uppkopplingen