instagram 1784842577301141994_1080170513

Max har nu kommit in i Älvdalens Kommun i Dalarna på sin vandring från Skåne.
Nästa vecka väntar Härjedalen.
#maxoemilgenomsverige#vandring#smygehuk#treriksrösetsmygehuk#älvdalen#interview#radioactiveystad

Tappade uppkopplingen