instagram 1974598041260921780_1080170513

Fredag i ActiveMorron ⭐️ ”Filmcitat på Skånska” 🍿
Vet ni vilken film det är vi har översatt till Skånska, skicka ditt svar till Skicka e-post

💻📱
#radioactiveystad #activemorron #hitsdygnetrunt #fredag #filmcitatpåskånska #bio

Tappade uppkopplingen