Kiviks marknad

Kiviks marknad hävdar sig vara Sveriges största marknad. Den har varje år ett tusental knallar och brukar räkna med cirka 100 000 besökare.

Tappade uppkopplingen