GDPR

25 maj 2018 träder en ny dataskyddslag som Ni antagligen känner till och den kallas GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft i hela EU. Med anledning av detta vill vi informera Er, som kund/samarbetspartner/lyssnare/tävlande till oss, att vissa personuppgifter relaterade till Er, såsom namn, e-postadress, adress, telefonnummer och i vissa fall personnummer finns lagrade i våra system.
Att uppgifterna finns lagrade för att vi skall kunna bibehålla vår affärsförbindelse med Er på ett effektivt sätt vilket omfattar utskick av informations och nyhetsbrev med oregelbundna mellanrum.

Berättigat intresse för båda parter
Vi har gjort en s.k. intresseavvägning och därvid kommit till slutsatsen att den av oss gjorda lagringen av ovan nämnda personuppgifter har ett berättigat intresse för båda parter och därmed inte kräver något explicit samtycke från er.

Hör gärna av Er!
Delar Ni inte vår uppfattning beträffande lagrade personuppgifterna hos oss eller om Ni vill veta exakt vilka uppgifter vi har lagrade om just Er är Ni självfallet välkomna att höra av Er till oss på 010-102 25 00 eller info@radioactive.se

Tävlingar
Radio Active anordnar emellanåt tävlingar och evenemang. För att Radio Active ska kunna anordna och administrera dessa behöver vi behandla personuppgifter. Det behövs eftersom vi ska kunna kontakta vinnare och för att vinster ska kunna delas ut och användas av vinnarna. De personuppgifter som vanligtvis behandlas för de här ändamålen är bl.a. kontaktuppgifter (namn, e-postadress, telefonnummer och postadress),och i vissa fall även personnummer. I vissa tävlingar är det möjligt att lämna vilka uppgifter som helst i fritextfält, t.ex. vinstmotiveringar. Det kan då hända att vi behandlar känsliga personuppgifter om dig om du har lämnat den typen av uppgifter.

Tävlingar med samarbetspartners till Radio Active
För att vi ska kunna anordna tävlingar tillsammans med våra samarbetspartners och för att utföra marknadsanalyser samt utveckla vår verksamhet behöver vi spara vinnarnas personuppgifter. I vissa fall skickas vinster och priser direkt från våra samarbetspartners till vinnaren och då delar vi med oss av de tävlandes namn, telefonnummer m.m. för att vinster ska kunna levereras. Ibland kan även vissa personuppgifter som personnummer behövas.