Tävlingsregler

Radio Actives anställda samt deras kunder, samarbetspartners, familjemedlemmar och radions medlemmar får ej deltaga i tävlingar som anordnas av radion.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren i tävlingen. Radio Active ansvarar inte för extra kostnader kring vinsten. Exempelvis står radion inte för reseförsäkring vid vinst av resor.
Vid vinst av just resor är det 18-årsgräns som gäller. Annars krävs målsman medgivande. Vid tävling av lotter eller dylikt gäller även där 18-årsgräns.
En vinst får inte bytas ut mot ekonomisk ersättning eller lämnas över till någon annan. Vinsten är personlig och får inte heller säljas vidare, då riskerar man att bli svartlistad från framtida tävlingar.
Namn, bild och röst på vinnaren kan komma att användas av radion på sociala medier eller i annat kommersiellt syfte i radio.
Radio Active kan komma att ändra tävlingsregler och innehåll även under tävlingsgång.
Tekniska fel rörande telefon, mail eller liknande ansvarar Radio Active inte för.
I tävlingen “Vem är äldst?” får samma deltagare enbart tävla 3 gånger/år.
Radio Active ber inte någon vinnare att klicka sig vidare till andra sidor eller att vinnaren skall uppge Bank-ID eller liknande. Var vaksam efter fejkade konton och läs noga från vem ni får meddelande från.
Utlämning av vinster sker på avtalad tid.
Vi tar inte ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar eller förlorade brev som kommer bort i posthanteringen. Förlorade brev ersätts inte.
Som tävlande medger du att radion kan spara dina personuppgifter.
Force Majeur:
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.