instagram 1489734001413149600_1080170513

Med tanke på det som hände i Stockholm förra veckan så kommer vi hålla en tyst minut klockan 12.00 här i radion. En minuts tystnad i radion för att hedra de drabbade.
#prayforstockholm #stockholm #radioactiveystad

Tappade uppkopplingen