instagram 1757180182571424145_1080170513

I ”Bara På Svenska” idag möter du Göran Fristorp som berättar minnen från Melodifestivalen 1973 då han tävlade med en låt som blivit en riktig klassiker. Nästa lördag möter du Åsa Jinder.
#radioactiveystad #göranfristorp #melodifestivalen #radio #intervju #barapåsvenska

Tappade uppkopplingen