instagram 1806417385922842104_1080170513

Idag är det Internationella Selfiedagen, klart vi slår till med en selfie då!😀📸
Brukar du själv ta ”selfies”?
#radioactiveystad #radio #internationellaselfiedagen #selfie #selfies #selfie_time

Tappade uppkopplingen