Dansa för livet

ActiveMorron

2023-08-29

Dansa för livet

I dagens ActiveMorron fick vi besök av Mikaela Hilbertsson från Polhemsskolan i Lund, Maria Wejnor och Anna-Karin Bengtsson från Vuxenutbildningen i Ystad. Vi pratade om Dansa för livet, ett viktigt projekt för att förebygga den psykiska ohälsan bland unga och minska antalet självmord.

Tillbaka